Posted: Mar 29, 2018

Off-Grid sistemlerin İzinlendirilmesi

Off-grid sistemlerin mevzuat gereği izinlendirilmesi gerekmektedir. Güncel uygulamadaki başvuru usulüne göre Bakanlığa yapılan başvuru Kurul tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvuru için Bakanlık kurulum izni vermektedir. Kurulumu tamamlanan ve Kurum tarafından kontrolu onaylanan off-grid sistemler için Bakanlık YEK Belgesi hazırlar.

Devamı
Posted: Mar 29, 2018

2018 yılı Kota Bilgisi

2018 Yılı Kotası aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Konutlar         : sınırsız

Konut Dışı      : 25 MW

Devamı
Posted: Mar 29, 2018

Öztüketim YEK Belgesi sahiplerinin mahsuplaşmaya geçişi

164 Sayılı ve 7 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü Geçici 1. Maddesi uyarınca konut dışı yapılarda kendi ihtiyacı için Öztüketim olarak YEK belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlığa başvuru yaparak sistemi KIBTEK Bölge amirliklerinin tesisat kontroluna sunmaları gerekmektedir. KIBTEK’ten alınan kontrol onayı ile Bakanlık tarafından mahsuplaşma olarak YEK belgesi yeniden düzenlenecektir.

Devamı
Posted: Mar 29, 2018

İthal edilecek paneller

İthal edilen 150W üzeri panellerde aranan standartlar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ithal edilecek 150W altı panellerde de aranacaktır.

Devamı
Posted: Mar 29, 2018

Inverter-Panel toleransları

Fotovoltaik sistem başvurularını değerlendirmede;

-       Başvurularda tüzük gereği belirlenen kurulum gücünün PV etiket gücü olarak alınması durumunda; Inverter Etiket Gücü, (rated W) PV gücünün -%5 ila +%5’i arasında (her iki limit dahil)

-       Başvurularda tüzük gereği belirlenen kurulum gücünün Inverter Etiket Gücü (rated W) olarak alınması durumunda; toplam PV etiket gücü (Wp) Inverter Etiket Gücü’nün   -%5 ila +%5’i arasında (her iki limit dahil) olacaktır.

Her durumda da başvurularda tüzük gereği belirlenen kurulum gücünün inverter etiket gücünü (rated W) aşmaması gerekmektedir.

Devamı
First2345681011