Hakkımızda

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyeleri:

1) Başkan: (Enerjiden Sorumlu Bakanlık Müsteşarı)

2) Temsilci: 
Göker Başoğlu (K.T Elektrik Kurum Temsilcisi) 

3)                      (Enerjiden Sorumlu Bakanlığın Temsilcisi)

4) Erkan Okandan (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

5) Serkan Abbasoğlu ve Murat Fahrioğlu (YÖDAK Temsilcisi)

6) 
Mert Girgen (Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi)

7) Emir Taşçıoğlu (Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi)

8) Kurulun Sekretaryası: 
Merin Elgin, Attila Alışkan