Hakkımızda

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyeleri:

Başkan: Erkan Okandan                (Bakanlık Müsteşarı)

Temsilciler:

Göker Başoğlu  (K.T Elektrik Kurum Temsilcisi) 

(Bakanlık Temsilcisi)

Elif Pekri (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

Serkan Abbasoğlu (YÖDAK Temsilcisi)

Murat Fahrioğlu (YÖDAK Temsilcisi)

Mert Girgen  (KTMMOB - Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Emir Taşçıoğlu (KTMMOB - Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Kurulun Sekretaryası: 
Merin Elgin, Attila Alışkan