Yayınlanma tarihi: Mar 29, 2018

3 fazlı yapılarda tek faz kurulum yapılması

Üç faz yapılarda tek faz kurulumun yapılmasına, fazlar arası dengesizlik yaratması nedeni ile izin verilmeyecektir.
Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Mar 29, 2018

2018 yılı Kota Bilgisi

2018 Yılı Kotası aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Konutlar         : sınırsız

Konut Dışı      : 25 MW

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Mar 29, 2018

Off-Grid sistemlerin İzinlendirilmesi

Off-grid sistemlerin mevzuat gereği izinlendirilmesi gerekmektedir. Güncel uygulamadaki başvuru usulüne göre Bakanlığa yapılan başvuru Kurul tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvuru için Bakanlık kurulum izni vermektedir. Kurulumu tamamlanan ve Kurum tarafından kontrolu onaylanan off-grid sistemler için Bakanlık YEK Belgesi hazırlar.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Mar 29, 2018

Öztüketim YEK Belgesi sahiplerinin mahsuplaşmaya geçişi

164 Sayılı ve 7 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü Geçici 1. Maddesi uyarınca konut dışı yapılarda kendi ihtiyacı için Öztüketim olarak YEK belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlığa başvuru yaparak sistemi KIBTEK Bölge amirliklerinin tesisat kontroluna sunmaları gerekmektedir. KIBTEK’ten alınan kontrol onayı ile Bakanlık tarafından mahsuplaşma olarak YEK belgesi yeniden düzenlenecektir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Mar 29, 2018

İthal edilecek paneller

İthal edilen 150W üzeri panellerde aranan standartlar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ithal edilecek 150W altı panellerde de aranacaktır.

Devamını oku
First56789111314