HAKKIMIZDA

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyeleri:

Başkan:  Şahap Aşıkoğlu    (Bakanlık Müsteşarı)

Temsilciler:

Vehit Suphi (K.T Elektrik Kurum Temsilcisi) 

Merin Elgin (Bakanlık Temsilcisi)

Elif Pekri  (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

Uğur Atikol  (YÖDAK Temsilcisi)

Canraş Batunlu  (YÖDAK Temsilcisi)

Görkem Çelik  (KTMMOB - Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Turgut Karahüseyin  (KTMMOB - Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Kurulun Sekretaryası: Merin Elgin (Bakanlığı temsilen üye), Attila Alışkan