HAKKIMIZDA

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyeleri:

Başkan:  Şahap Aşıkoğlu    (Bakanlık Müsteşarı)

Temsilciler:

Hançer Kadiroğulları (K.T Elektrik Kurum Temsilcisi) 

Merin Elgin (Bakanlık Temsilcisi)

Orhan Gemikonaklı (YÖDAK)

Özgür Özerdem (YÖDAK)

Ersan Karataş  (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

Mustafa Özmert  (KTMMOB - Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Turgut Karahüseyin  (KTMMOB - Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Kurulun Sekretaryası: Merin Elgin (Bakanlığı temsilen üye), Attila Alışkan