HAKKIMIZDA

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyeleri:

Başkan:  Şahap Aşıkoğlu    (Bakanlık Müsteşarı)

Temsilciler:

Hançer Kadiroğulları (K.T Elektrik Kurum Temsilcisi) 

Merin Elgin (Bakanlık Temsilcisi)

Mehmet Ercilasun  (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)


Görkem Çelik  (KTMMOB - Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Turgut Karahüseyin  (KTMMOB - Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Kurulun Sekretaryası: Merin Elgin (Bakanlığı temsilen üye), Attila Alışkan